مقاله کامل پژوهشی
1. مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus

مهدی مرادیار؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ رستم آقازاده

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 231-245

چکیده
  بیان ژن‌های مقاومت توسط پیشبرهایی که صرفا در پاسخ به بیمارگرها فعال می‌شوند مزیت بزرگی در تولید گیاهان مقاوم به بیماری محسوب می‌شود. در این بررسی ژن کیتیناز کایمری تحت پیشبر القاءپذیر با بیمارگر SP-DDEE به گیاه کلزا منتقل شد و پتانسیل این گیاهان در مهار رشد بیمارگرهای قارچی در محیط in vivo  مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، سه سازه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن

فتانه قلاوند؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ فرناز فکرت؛ مریم پاینده

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 247-265

چکیده
  گل‌جالیز (Orobanche spp.) انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه و دارای خسارت فراوان می‌باشد. بنزوتیادیازول به‌عنوان ماده محرک، پتانسیل القای مقاومت در برخی گیاهان را دارد. در این پژوهش، تأثیر غلظت‌های مختلف BTH (10، 100 و 500 میلی‌گرم در لیتر) در القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی در برابر گل‌جالیز  Loefl Orobanche cernua موردمطالعه قرار گرفت. ابتدا حساسیت هفت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. استفاده از ژن پرآزاری سیرینگومایسین در گروه‌بندی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر درختان زردآلو و بادام

یلدا واصبی؛ رضا خاک‌ور؛ محمدمهدی فقیهی؛ بوریس ویناتزر

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 267-286

چکیده
  در سال­های اخیر با توجه به گسترش بیماری شانکر درختان زردآلو و بادام مشکوک به آلودگی با عامل Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) در استان آذربایجان­شرقی، جهت ردیابی و شناسایی برخی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه­های بیمارگر Pss، نمونه­برداری از 13 منطقه مختلف جغرافیایی استان انجام شد. از نمونه­های مشکوک با علایم ظاهری شانکر، تعداد 14 جدایه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی؛ عبدالناصر العشری؛ فلورین گراندلر

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 287-302

چکیده
  نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae Franklin, 1945) از جمله نماتدهایی است که احتمالاً به علت خسارت نسبتاً کم و پراکندگی محدود جغرافیایی، تحقیقات کم­تری در مقایسه با سایر نماتدهای سیستی بر روی آن انجام شده است. تمامی اعضای خانواده کلم­سانان (Brassicaceae) و برخی از گیاهان خانواده نعناعیان (Lamiaceae) توسط این نماتد آلوده می­شوند. آلودگی به نماتد سیستی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. گونه‏هایی از جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران

کبری هاشمی؛ اکبر کارگر بیده؛ ابراهیم پورجم

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 303-326

چکیده
  به منظور شناسایی نماتودهای جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 طی سال‏های 1392 تا 1395 تعداد 341 نمونه‏ بافت گیاهی و خاک از مزارع، باغات و مراتع استان‏های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان، همچنین 32 نمونه از استان‏های مازندران، گلستان، همدان، لرستان و ایلام جمع‏آوری گردید. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و انتقال نماتودها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تغییرات وقوع و شدت بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی و جمعیت سفیدبالک Bemisia tabaci در سه رقم گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه‌‌‌ای (مورد مطالعه: شیراز، استان فارس، ایران)*

النا باقرنژاد؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا؛ علیرضا افشاریفر؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 327-341

چکیده
  پیچیدگی برگ از بیماری‌های خسارت‌زای گوجه‌فرنگی است که توسط چندین ویروس از جنس Begomovirus (خانواده Geminiviridae) از جمله ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) ایجاد می‌شود. این ویروس‌ توسط سفید‌بالک Bemisia tabaci منتقل می‌شود. بمنطور بررسی تغییرات وقوع و شدت بیماری و تخمین جمعیت ناقل ویروس در سه رقم گوجه‌فرنگی شامل YRMT، PANDA-F1 و BRST، 15 گیاه از هر ...  بیشتر

گزارش کوتاه
7. اولین گزارش از پرآزاری عامل زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) برای ژن‌های مقاومت Yrsp ، Yr1 و Yr3 در اردبیل، شمال‌غرب ایران

صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 343-347

چکیده
  زنگ زرد گندم با عامل Puccinia  striiformis f. sp. tritici یکی از مخرب­ترین بیماری­های گندم در جهان است. این بیماری یک تهدید دایمی برای تولید گندم در بیشتر کشورهای تولید کننده این محصول می­باشد. تعداد زیادی از پاتوتیپ­های (نژادهای) زنگ زرد با دارا بودن فاکتورهای بیماریزایی (ویرولانس= پرآزاری) جدید به­طور پیوسته در نواحی مختلف جهان تکامل ...  بیشتر

گزارش کوتاه
8. ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل‌های سردشت (استان آذربایجان غربی)

سعید قاسمی اسفهلان؛ مهدی ارزنلو؛ مجید توکلی

دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 349-351

چکیده
  بیماری زوال یک تهدید بالقوه بقاء حیات درختان بلوط در بسیاری از کشور­های اروپایی، آمریکایی و آسیای مرکزی به شمار می­رود (Luchi et al. 2005). این بیماری منجر به مرگ تدریجی و یا سریع درختان بلوط در عرصه­های جنگلی می­شود. قارچ Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط، به عنوان یکی از عواملدخیل در زوال درختان بلوط در ایران شناخته شده ...  بیشتر