مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

سیده نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ محمدمهدی سوهانی؛ آرش زیبایی

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36755

چکیده
  دیواره سلولی گیاه میزبان، سد مکانیکی اصلی برای نفوذ و مهاجرت نماتدهای انگل گیاهی محسوب می­شود. این نماتدها جهت تجزیه دیواره سلولی، انواع مختلفی از آنزیم­های تجزیه کننده دیواره سلولی را ترشح می‌کنند. بتا- 1 و 4 اندوگلوکاناز از اولین آنزیم­های تجزیه کننده شناخته شده در این ارتباط است. در این پژوهش، فعالیت آنزیم مذکور در سه گونه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط قارچ Gibberella fujikuroi بر فاکتور‌های رشد بذر برنج

سارا عفتی لاکه؛ فریدون پاداشت دهکایی

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 13-18

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36760

چکیده
  بیماری پوسیدگی طوقه برنج یکی از بیماری­های بذر­زاد برنج است که از خزانه تا شالیزار روی برنج دیده می­شود. تولید گیاهچه­های طویل و غیر­طبیعی از بذور آلوده در اثر جیبرلیک اسید در خزانه و مزرعه از مهمترین علائم این بیماری می­باشد. در این تحقیق، اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط Gibberella fujikuroi روی افزایش رشد ساقه­چه و ریشه­چه و ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر

سمیرا بختیاری بستاکی؛ حسین صبوری؛ مهدی ملاشاهی؛ حسین حسینی مقدم

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36778

چکیده
  جو پس از ذرت، گندم و برنج یکی از مهمترین غلات جهان است. سفیدک‌های پودری از قارچ‌های انگل‌های اجباری مهم گیاهان هستند، که با به وجود آوردن پوشش سفید رنگ که شامل اندام‌های رویشی قارچ می‌باشد بر روی قسمت‌های هوایی آن‌ها باعث زردی، خشکی و کاهش کمی ‌و کیفی محصول گیاهان زراعی، درختان میوه، جالیز و زینتی می‌شوند. به منظور مکان‌یابیQTL‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. تاثیر سویه‌های غیربیماری‌زای Pseudomonas روی شدت بیـماری ایجاد شده توسط بیمارگرهای Botrytis cinerea وalternata Alternaria در گیاه گوجه‌فرنگی و آرابیدوپسیس

حمیده رئیسی؛ سید محسن تقوی؛ حبیب الله حمزه زرقانی؛ مریم انصاری؛ محمد جواهری

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 33-49

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36779

چکیده
  سودوموناس­های غیربیماری­زا از مهمترین عوامل کنترل­زیستی می­باشند، که در مدیریت بیماری­های گیاهی استفاده می‏شوند. در این تحقیق اثر چهار سویه از (Pf1, Pf2, Pf3, Pf4)Pseudomonas fluorescens و یک سویه از Pseudomonas putida (P13) روی بیماری برگی ناشی از Botrytis cinerea و  Alternaria alternataسنجیده شد. هدف این تحقیق بررسی توانایی سودوموناس­های فلورسنت در کاهش شدت بیماری ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان

میثم آزادی مقدم؛ ذبیح‌اله اعظمی ساردوئی؛ مهدی آزادوار؛ خدیجه سالاری

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 51-63

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36784

چکیده
  بیست‌و‌یک جدایه باکتری از توده‌های گندم محلی جنوب استان کرمان دارای نشانه‌های بیماری خوشه‌صمغی، جداسازی شد. ویژگی‌های فنوتیپی و افتراقی جدایه‌ها مطابق روش‌های متداول باکتری‌شناسی انجام شد. شناسایی مولکولی و تنوع ژنتیکی جدایه‌ها با تکثیر و تعیین توالی نوکلئوتیدی قطعه‌هایی از ژن‌های 16S rRNA، gyrB و recA بررسی شد. با استفاده از واکنش ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. شناسایی برخی از ژن‌های دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهش‌زایی تصادفی

مسعود صاحبی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 65-75

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36792

چکیده
  باکتری گرم منفی Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک، یکی از مهم­ترین بیماری­های درختان دانه­دار به شمار می­رود. هدف این مطالعه ایجاد بانک جهش یافته­های ترانسپوزونی در باکتری E. amylovora به منظور شناسایی ژن­های دخیل در بیماریزایی باکتری بود. از ترانسپوزون mini-Tn5 lacZ1 برای ایجاد کتابخانه جهش­زایی ترانسپوزونی در استرین بومی E. amylovora استفاده ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
7. اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

فائزه پورخواجه؛ حبیب‌اله چاره‌گانی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدوری

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 77-82

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36798

چکیده
  نماتدهای ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp .)مهم‏ترین نماتدهای انگل گیاهان جالیزی هستند که علاوه بر کاهش پنج‌درصدی محصولات کشاورزی، موجب فراهم شدن شرایط برای آلودگی گیاه به بیمارگرهای دیگر نیز می‌شوند. قارچ Trichoderma harzianum Rifai یکی از عوامل بالقوه در مهار زیستی اغلب عوامل بیماری‏زای گیاهی از جمله نماتدها است. به منظور شناسایی جدایه‌های مؤثر T. ...  بیشتر

گزارش کوتاه
8. وقوع و بیماری‌زایی برخی گونه‌های قارچی روی گل جالیز

ربابه قلی‌زاده؛ رقیه همتی

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 83-86

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36803

چکیده
  گونه­های گل­جالیز(Orobanche spp.) ، انگل اجباری و از عوامل محدود کننده کشت تعدادی ازمحصولات مهم کشاورزی بوده و باعث ایجاد آسیب و خسارت محصول در گیاهان دولپه­ای از قبیل گوجه­فرنگی، توتون، آفتابگردان، بادمجان، سیب-زمینی و هویج می­شوند  (Barker et al., 1996). گرچه روش­های متعدد سنتی برای کنترل گل جالیز در محصولات مختلف به کار رفته است اما ...  بیشتر