مقاله کامل پژوهشی
1. Pseudomonas marginalis: یک بیمارگر بالقوه برای گیاهان گلخانه‌ای و گیاهان زراعی با سیستم آبیاری بارانی

ناصر امانی‌فر

دوره 55، شماره 2 ، پاییز 1398، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.37317

چکیده
  طی سال‌های 96-1389، از مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری، تعداد 243 نمونه از گیاهان زراعی (با سیستم آبیاری بارانی) و گلخانه‌ای با علائم لکه‌های نکروتیک، سوختگی حاشیه برگ، پوسیدگی میوه و پژمردگی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها موردبررسی آزمایشگاهی برای جداسازی و شناسایی باکتری‌های همراه با علائم فوق بر اساس روش‌های استاندارد باکتری‌شناسی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی

ناهید مسعودی؛ محمدحسن عصاره؛ احمد روحی بخش؛ رسول مدنی؛ مسعود نادرپور؛ تارا امامی؛ سید محمد امینی؛ داود کولیوند

دوره 55، شماره 2 ، پاییز 1398، صفحه 105-114

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.37318

چکیده
  علیرغم وجود روش­های مختلف در تشخیص ویروس­ها، زمان­بر بودن آزمون­ها یکی از مهمترین محدودیت­های آنها است. از این رو، توسعه روش­های سریع­تر برای صدور گواهی در ایستگاه­های قرنطینه و مدیریت ویروس­های گیاهی اهمیت شایانی دارد. در این تحقیق، با استفاده از فناوری نانو، نانوذرات طلا (AuNP) برای شناسایی ویروس اس سیب زمینی (Potato ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. سازگاری میسلیومی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina در ایران

فاطمه برزگر مروستی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی

دوره 55، شماره 2 ، پاییز 1398، صفحه 115-128

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.37319

چکیده
  Macrophomina phaseolina  عامل بیماری پوسیدگی زغالی، با تنوع میزبانی زیاد می­باشد که تنوع وسیع فنوتیپی درون گونه­ای را نشان می­دهد. از آنجائی که تشخیص هتروژنی درون گونه­ای این قارچ بر اساس فاکتورهای فنوتیپی محدود است. بررسی گروه­های سازگار میسلیومی (MCG’s) به عنوان روش مناسبی برای تعیین تنوع درون گونه­ای معرفی شده است. در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. تأثیر عصاره‏های‏ آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه‏ای

اکبر کارگر بیده؛ لیلا زندیه شیرازی

دوره 55، شماره 2 ، پاییز 1398، صفحه 129-148

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.37321

چکیده
  ترکیبات شیمیایی موجود در برخی از گیاهان، اثر بازدارندگی روی فعالیت نماتدهای ریشه‏گرهی (Meloidogyne spp.) دارند. در این مطالعه تأثیر عصاره‌ آبی و یا پودر خشک تعدادی از گیاهان بر فعالیت دو گونه M. incognita و M. javanica در خاک سترون و خاک مزرعه بررسی گردید. تیمار لاروهای سن دو گونه‌های مذکور با عصاره آبی 25 گیاه در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که عصاره‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏اله حمزه زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‏ هاشمی

دوره 55، شماره 2 ، پاییز 1398، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.37322

چکیده
  در سال‏های اخیر کنترل غیرشیمیایی گونه‏های رایج نماتدهای ریشه‏گرهی (Meloidogyne spp.)، با تقویت خاک با استفاده از مواد آلی، کودهای حیوانی و یا شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر کودهای گوگرددار شامل سولفات ‏آمونیوم، سولفات ‏کلسیم، سولفات ‏پتاسیم، سولفات ‏منیزیم و سولفات‏ روی (در دو سطح 10 و 25 میلی‏گرم گوگرد در هر کود/کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تبارزایی، تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ویروس زردی بافت مرده باقلا براساس ترادف نوکلئوتیدی قطعه ‌ژنومی M

مهسا منصورپور؛ اکبر دیزجی؛ علیرضا عباسی

دوره 55، شماره 2 ، پاییز 1398، صفحه 161-176

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.37323

چکیده
  ویروس زردی بافت مرده باقلا (Faba bean necrotic yellows virus, FBNYV) از جنس Nanovirus، عامل ایجاد خسارت شدید حبوبات در کشورهای شمال آفریقا، جنوب آسیا و اروپا به­شمار می­رود. پس از تعیین ترادف نوکلئوتیدی کامل قطعه ژنومی M تعداد 17 جدایه میزبانی و جغرافیایی این ویروس از ایران، تحلیل­های مختلف مولکولی این ویروس براساس این قطعه ژنومی مربوط به تمام جدایه‌های ...  بیشتر