دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، زمستان 1398 
3. بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران

صفحه 305-322

زهرا نصیرپور؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ عبدالحسین طاهری


6. برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

صفحه 353-372

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی


گزارش کوتاه

7. نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران

صفحه 373-377

امین علیدادی؛ اسماعیل شمس؛ سمیرا کریم‌زاده؛ محمد جوان نیکخواه