مقاله کامل پژوهشی
1. ردیابی بیماری پیرس مو در برخی تاکستان‌های ایران

ناصر امانی فر

دوره 56، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.43567

چکیده
  بیماری پیرس مو (Vitis vinifera L) اخیراً از ایران گزارش‌شده است. پژوهش حاضر باهدف ردیابی این بیماری در مناطق عمده کشت مو در ایران انجام گرفت. برای این منظور طی سال‌های 1392 تا 1397 با بازدید از مناطق عمده کشت مو در ایران شامل استان‌های فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، البرز، تهران، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی

مونس بخشی؛ رسول زارع؛ مهدی ارزنلو؛ ابوالفضل نرمانی

دوره 56، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 17-31

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.43566

چکیده
  طالبی و خربزه (با نام علمی Cucumis melo) از تیره کدوئیان (Cucurbitaceae) یکی از مهمترین گیاهان جالیزی می باشند که در اکثر مناطق ایران کشت می‌شود. طی بازدید از مزارع کشت کدوئیان در استان گیلان، شیوع گسترده‌ای از علایم لکه برگی روی گیاه خربزه مشاهده شد. به منظور شناسایی عوامل دخیل در این بیماری، از برگ‌های دارای علایم لکه برگی، نمونه‌برداری به عمل ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. ویژگی‌های ریخت‌شناسی، فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل مولد لکه باکتریایی قارچ دکمه‌ای در استان چهارمحال و بختیاری

روح الله محمدی اشکفتکی؛ فاطمه یوسفی کوپائی؛ سیده فاطمه نوربخش شورابی

دوره 56، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.43570

چکیده
  بیماری لکه باکتریایی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) است که باعث کاهش بازارپسندی محصول می‌شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مولد لکه باکتریایی در چند مرکز پرورش قارچ استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. از قارچ‌های دارای علائم لکه‌های کرم تا قهوه‌ای و سیاه در کلاهک و ساقه نمونه‌برداری شد و جداسازی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با سرخشکیدگی و شانکر درختان زیتون در ایران

حمید محمدی؛ محبوبه سهرابی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 56، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 49-67

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.43620

چکیده
  گونه‌های خانواده Botryosphaeriaceae دارای انتشار جهانی هستند و برخی از گونه‌های آن به عنوان بیمارگرهای مهم درختان شناخته می‌شوند. به منظور شناسایی گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری‌های شاخه و تنه درختان زیتون، یک بررسی روی این درختان در دو استان کرمان و مازندران انجام شد. نمونه‌برداری در سال 1395 و از شاخه و تنه درختان با نشانه‌های سرخشکیدگی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی کارآیی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه گندم در ایران و آخرین واکنش ژنوتیپهای گندم اقلیم سرد کشور نسبت به بیماری

علی ملیحی پور؛ اسمعیل ابراهیمی میمند؛ خداداد مصطفوی

دوره 56، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 69-97

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.43624

چکیده
  زنگ سیاه گندم ناشی از قارچ Puccinia graminis f.sp. tritici، خسارتزاترین بیماری در میان زنگهای گندم است. در تحقیق حاضر، علاوه بر تعیین کارآیی ژنهای مقاومت به بیماری، واکنش ارقام تجاری، لاینهای در دست نامگذاری و لاینهای امیدبخش گندم اقلیم سرد در سال 1394 (ERWYT-C-94) در برابر بیماری تعیین گردید. مقادیر بیماری مشاهده شده بر روی ارقام افتراقی حامل ژنهای مقاومت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی

مریم موسیوند؛ محمد جوان نیکخواه؛ کوثر باقرزاده؛ لورا آنفوسی؛ امیر میرزادی گوهری

دوره 56، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 99-117

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.43625

چکیده
  توالی های تک رشته DNA یا RNA که تحت عنوان آپتامر شناخته می شوند قادرند مولکول هدف را با اختصاصیتی در حد آنتی بادی های مونوکلونال ردیابی نمایند. با این وجود قرار گیری مایکوتوکسین ها در گروه مولکول های کوچک و تفاوت بالای وزن مولکولی آنها با توالی های آپتامری تبدیل به چالشی جدی در معرفی پروب های آپتامری برای آنها شده است. در بررسی حاضر با ...  بیشتر

گزارش کوتاه
7. توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 از ایران

علی اسکندری؛ منوچهر حسین وند؛ شهین گنج خانلو

دوره 56، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 119-123

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2020.43626

چکیده
  برای شناسایی این گونه از کلید گرارت (Geraert, 2013) استفاده شد که با گونه P. elamini و با توصیف اصلی آن مطابقت کامل نشان می‌دهد. گونه P. elamini اولین بار از سودان توسط زیدان و گرارت (Zeidan and Geraert, 1991) گزارش گردید. در خلاصه مقاله ارائه شده توسط رشنو بنه عباسی و همکاران (1397) تنها به نام این گونه در لیست نماتدهای شناسایی شده اشاره شده است. در این مطالعه این ...  بیشتر