اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 362
تعداد پذیرش 37
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 113
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 455
تعداد مشاهده مقاله 376676
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 279963
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 175 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 10 %