اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 369
تعداد پذیرش 41
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 461
تعداد مشاهده مقاله 436092
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 286974
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 175 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 138 روز
درصد پذیرش 11 %