کلیدواژه‌ها = نانوذرات طلا
معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی

دوره 56، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-117

10.22034/ijpp.2020.43625

مریم موسیوند؛ محمد جوان نیکخواه؛ کوثر باقرزاده؛ لورا آنفوسی؛ امیر میرزادی گوهری


ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی

دوره 55، شماره 2، آذر 1398، صفحه 105-114

10.22034/ijpp.2019.37318

ناهید مسعودی؛ محمدحسن عصاره؛ احمد روحی بخش؛ رسول مدنی؛ مسعود نادرپور؛ تارا امامی؛ سید محمد امینی؛ داود کولیوند