تعیین برخی از ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با زردی مو در استان‌های فارس و لرستان*

نویسنده

نویسنده

چکیده

زردی فیتوپلاسمایی یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی انگور در بسیاری از نقاط جهان است. در بازدیدهای سال‌های1391 و1392 علائمی شبیه به علائم زردی فیتوپلاسمایی در مناطق موکاری استان‌های فارس و لرستان مشاهده و قلمه‌هایی انتخاب و کشت گردید. عامل زردی بااستفاده از سس (Cuscuta campestris Yank.) از موهای حاصل از کشت قلمه‌های تهیه شده از موهای دارای علائم در استان‌های فارس و لرستان به پروانش و با استفاده از پیوند از پروانش به پروانش انتقال داده شد و در پروانش‌های مایه‌زنی شده تولید علائم بارز بیماری‌های فیتوپلاسمایی کرد. درآزمون‏ واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) مستقیم با استفاده ازنمونه‌های پروانش مایه‌زنی شده و جفت آغازگر   P1/P7قطعه مورد انتظار( 1800 جفت باز از اپرون ار ان ای ریبوزومی) تکثیر شد. در آزمون پی سی آر دو مرحله‏ای با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 در دور اول و R16F2n/R16R2 در دور دوم نیز قطعه مورد انتظار( 1200 جفت باز از ژن آر ان ای ریبوزومیSُ16ُ) تکثیر شد واز این لحاظ 12 نمونه از 20نمونه مو مبتلا به زردی تاکستان‌های فارس و لرستان، موهای علائم‌دار حاصل از کشت قلمه‌ها و پروانش‌های مایه‌زنی مثبت بودند. محصولات پی سی آر مستقیم جدایه‏های فارس و لرستان همسانه‏سازی و تعیین ترادف شده و به ترتیب تحت رس شمارهای KF130967 و KF130968 در بانک جهانی ژن ثبت گردیدند. جستجو با برنامه بلاست نشان داد که فیتوپلاسماهای عامل زردی مو در فارس و لرستان در بین ترادف‌های موجود در بانک جهانی ژن، بیشترین شباهت را با فیتوپلاسماهای گروه آر ان ای ریبوزومی تورم جوانه (Stolbur, 16SrXII)دارند. مقایسه چند شکلی طولی قطعات برشی (RFLP)حقیقی با استفاده ازمحصول PCR دو مرحله‌ای و RFLP  مجازی با استفاده از ترادف ناحیه تکثیری جفت آغازگرR16F2n/R16R2. نشان داد که فیتوپلاسماهای زردی مو در استان‌های فارس و لرستان از یکدیگر قابل تشخیص نیستند و متعلق به زیر گروهA  در گروه 16SrXII می‌باشند. با تعیین میزان تشابه نوکلئوتیدی و آنالیزتبارزایی با استفاده از ترادف کامل ژن آر ان ای ریبوزومی Sُ16 نیز تعلق فیتوپلاسماهای زردی مو در استان‌های فارس و لرستان به16SrXII-A تأیید شد. مقایسه نقوش حاصل از  RFLP  مجازی نشان داد که فیتوپلاسمای عامل زوال مو در استان خراسان جنوبی با فیتوپلاسماهای عامل زردی مو در استان‌های فارس و لرستان و سایر فیتوپلاسماهای گروه16SrXII-A   متفاوت است. این اولین گزارش از وجود بیماری زردی فیتوپلاسمایی در غرب و جنوب ایران است. وجود زردی فیتوپلاسمایی مو در نواحی مختلف نشان می‌دهد که این بیماری در ایران سابقه طولانی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PARTIAL BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PHYTOPLASMAS ASSOCIATED WITH GRAPEVINE YELLOWS IN FARS AND LORESTAN PROVINCES OF IRAN*

نویسنده [English]

  • E. SALEHI
چکیده [English]

Grapevine yellows (GY)-like symptoms were found widespread in vineyards of Fars and Lorestan provinces in Iran. To study the etiology of the diseases, cuttings from yellows affected vines were planted in pots and symptomatic vines developed from cuttings were used as the source of yellows agent. Agents of grapevine yellows from Fars (FGY) an Lorestan (LGY) were transmitted from symptomatic young grapevines to periwinkle via dodder inoculation and from periwinkle to periwinkle by grafting. Phytoplasmas were detected in symptomatic periwinkles by direct PCR using P1/P7 primer pair and in12 out of 20 symptomatic field vines, all symptomatic vines developed from cuttings and all inoculated periwinkles by nested PCR using P1/P7 and R16F2n/R16R2 universal primer pairs. Actual and virtual restriction fragment length polymorphism (RFLP) of nested PCR products (1.2 kbp), sequence homology and phylogenetic analysis of full length 16S rDNA classified FGY and LGY phytoplasmas in the 16SrXII-A. Comparison of virtual RFLP patterns indicated that FGY and LGY phytoplasmas are genetically different from the agent of grapevine declining disease previously reported from northeast of Iran as a stolbur related phytoplasma. This is the first report of GY disease in western and southern Iran. Presence of GY in widely separated regions in Iran indicates a long history for the disease in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapevine yellows
  • Phytoplasma
  • Dodder transmission
  • Stolbur phytoplasma