بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم‌گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

ویروس موزائیک کلم‌گل (CaMV) یکی از ویروس‌های مهم آلوده‌کننده و خسارت‌زا در گیاهان تیره Brassicaceae از جمله کلزا (Brassica napus L.) است. جهت ردیابی CaMV در گیاه کلزا، در مجموع 684 عدد از نمونه‌های برگی دارای علائم ویروسی از مزارع کلزای استان‌های تهران،  قزوین، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی و فارس جمع‌آوری شد. نمونه‌ها با روش سرولوژیک DAS-ELISA با آنتی سرم چند همسانه‌ای اختصاصی برای وجود CaMV مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس جدایه‌های CaMV که توسط آزمون الایزا وجودشان تأیید شده بود به نمایندگی از 7 استان، برای مطالعه بیشتر انتخاب شدند. برای بررسی تنوع بیولوژیکی، از علائم مشخصه و متمایز کننده این ویروس روی دو میزبان شلغم، کلم قمری و تاتوره استفاده شد. همه جدایه‌ها در شلغم لکه‌های موضعی ایجاد کردند لکن اندازه و زمان ظهور در برخی جدایه‌ها متفاوت بود. در کلم‌قمری و تاتوره هیچ علائمی دیده نشد. تکثیر ژن مربوط به پروتئین رپلیکاز در چارچوب خوانش شماره 5 از ژنوم ویروس، در آزمون PCR با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی با تشکیل باند 840 جفت بازی نتایج مثبت آزمون الایزا را تأیید کرد. مطالعات فیلوژنتیکی و ترسیم درخت تبارزایی نشان داد 8 جدایه مذکور به همراه دو جدایه از کشور چین (Xinjiang, AF140604) و مجارستان (Cabb-D/H, M10376)، در یک شاخه و بقیه جدایه‌های موجود در بانک جهانی ژن در شاخه جداگانه قرار می‌گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOLOGICAL AND PHYLOGENETIC STUDY OF Cauliflower mosaic virus ON CANOLA IN IRAN

نویسندگان [English]

  • maryam ghaderi sahi 1
  • noh shahr aeen 2
  • farshad rakhshande ro 2
چکیده [English]

Cauliflower mosaic virus (CaMV) causes yield losses in plants of Brassicaceae family including canola (Brassica napus) . In order to detect CaMV in canola, a total of 684 leaf samples showing various virus-like symptoms were collected in several provinces of Iran including Tehran, Ghazvin, Chaharmahal-Bakhtiari, Mazandaran, Ardabil, West Azarbayejan and Fars provinces. Using a polyclonal antiserum and DAS-ELISA method, samples were tested for the presence of CaMV. ELISA positive isolates from 7 provinces, were used for further studies. Biological diversity of CaMV isolates was evaluated by their ability to infect turnip, kohlrabi and datura. All isolates under study infected turnip, producing local lesions of different sizes and timing, whereas, no symptom was obsereved on kohlrabi and datura. Specific primers amplified an 840 bp fragment of ORF V. Phylogenetic analysis grouped all Iranian isolates and two GenBank isolates (Cabb-D/H, M10376, Xinjiang, AF140604) in one cluster, while all other CaMV isolates from GenBank formed a separate cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Cauliflower mosaic virus
  • ORF V
  • phylogeny
  • Canola viruses