معرفی چند گونه نماتود متعلق به خانوادهQudsianematidae (Nematoda: Dorylaimida) از استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به منظور بررسی و شناسایی فون نماتود‌های خانواده Jairajpuri, 1965Qudsianemtidae در استان چهارمحال و بختیاری، طی سال‌های 1388 تا1390تعداد 150 نمونه خاک از مزارع، باغ‌ها و مراتع استان جمع‌آوری گردید. نماتود‌ها با استفاده از سری الک و سانتریفوژ از نمونه‌های خاک، استخراج و پس از تثبیت با فرمالین 4% داغ به گلیسیرین خالص منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای میکروسکوپی دائمی، خصوصیات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی نماتودها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم بررسی و اندازه‌گیری‏های لازم انجام گرفت. در این بررسی، هفت گونه Eudorylaimus sabulophilus،E. bombilectus ، Crassolabium cylindricum،Discolaimus agricolus، D. bicorticus، Ecumenicus monohystera و Eudorylaimus subdigitalisاز خانواده Qudsianematidae شناسایی شدند که چهار گونه نخست برای فون نماتودهای ایران جدید بوده و برای اولین بار گزارش و شرح داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SPECIES OF THE FAMILY QUDSIANEMATIDAE (NEMATODA: DORYLAIMIDA) FROM CHAHARMAHAL VA BAKHTIARI PROVINCE, IRAN *

نویسندگان [English]

  • elmira hadi alihanond 1
  • ali akbar fadae tehrani 2
چکیده [English]

In order to identify the nematode fauna of the family Qudsianematidae Jairajpuri, 1969, more than 150 soil samples were collected from different locations of Chaharmahal va Bakhtiari province during 2009 - 2011.  The nematodes were extracted from soil samples by centrifugal flotation method, killed by adding hot 4% formaldehyde solution (De Grisse 1969) and transferred into pure glycerin. Permanent slides were made and morphological characters were studied using light microscopy. Drawings and morphometrics were done using a drawing tube attached to the microscope. In this study, seven species belonging to the family Qudsianematidae, namely Eudorylaimus sabulophilus, E. bombilectus, Crassolabium cylindricum, Discolaimus agricolus, D. bicorticus, Ecumenicus monohystera and Eudorylaimus subdigitalis were identified from which the first four species are new reports for Iran’s nematode fauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crassolabium
  • Discolaimus
  • Ecumenicus
  • Eudorylaimus
  • fauna
  • Nematode