گزارشی در مورد سفیدک‌های پودری در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در این بررسی نام علمی سفیدک پودری Lagerstroemia indica (توری) مورد بحث قرار گرفته است. سه گونه Erysiphe deutziae روی Deutzia gracilis؛ Erysiphe sesbaniae روی Sesbania punicea و Erysiphe castaneigena روی Quercus macranthera به عنوان گونه‌هایی که برای میکوبیوتای سفیدک‌های ایران تازگی دارند گزارش شده است. هم‌چنین اطلاعات تازه‌ای در مورد دامنه میزبانی Leveillula tauricaدر ایران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NOTES ON THE POWDERY MILDEWS (ERYSIPHACEAE) IN IRAN

نویسندگان [English]

  • mehrdad abbasi 1
  • jamshid bojare 2
  • maryam donia dost chalan 2
چکیده [English]

In the framework of national project of Collection and Identification of Fungi of Iran some new findings about powdery mildews (Erysiphaceae) are reported here. The identity of causal agent of Lagerstroemia indica powdery mildew in Iran is discussed. Some new host species is reported for Leveillula taurica in Iran. Three Erysiphe species viz. Erysiphe deutziae on Deutzia gracilis; E. sesbaniae on Sesbania punicea and E. castaneigena on Quercus macranthera are also reported here as new members for Iranian mycobiota.
In the framework of national project of Collection and Identification of Fungi of Iran some new findings about powdery mildews (Erysiphaceae) are reported here. The identity of causal agent of Lagerstroemia indica powdery mildew in Iran is discussed. Some new host species is reported for Leveillula taurica in Iran. Three Erysiphe species viz. Erysiphe deutziae on Deutzia gracilis; E. sesbaniae on Sesbania punicea and E. castaneigena on Quercus macranthera are also reported here as new members for Iranian mycobiota.
 
Enumeration of taxa
- Pseudoidium yenii (U. Braun) U. Braun & R.T.A. Cook, Taxonomic Manual of the Erysiphales (Powdery Mildews) (2012)
On Lagerstroemia indica L.
- Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud, Annls Épiphyt. 7: 92 (1921), emend. Braun & Cook 2012.
On Datisca cannabina L. and Cerinthe minor L.
- Leveillula rutae (Jacz.) U. Braun, Taxonomic Manual of the Erysiphales (Powdery Mildews) (2012)
On Haplophyllum acutifolium G. Don
- Erysiphe deutziae (Bunkina) U. Braun & S. Takam., Schlechtendalia 4: 7 (2000)
Deutzia gracilis Siebold & Zucc.
- Erysiphe sesbaniaeWolcan & U. Braun, in Braun, Kruse, Wolcan & Murace, Mycotaxon 112: 181 (2010)
On Sesbania punicea Benth.
- Erysiphe castaneigenaU. Braun & Cunningt., in Braune, Delhey, Dianese & Hosagoudar, Schlechtendalia 14: 85 (2006)
On Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erysiphales
  • Mycology
  • Mycobiota
  • Lagerstroemia
  • Sesbania
  • Deutzia