فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

بیماری برق‌زدگی نخود ناشی از Didymella rabiei ، مهم‌ترین بیماری نخود معمولی در استان کرمانشاه است. عامل بیماری روی بقایای گیاهی و بذرهای نخود بقا می‌یابد. مرحله جنسی قارچ روی بقایای آلوده نخود که در سطح خاک مزرعه باقی می‌مانند، تشکیل شده و در بقا و پراکنش بیماری به نقاط دور نقش اساسی دارد. طی سال‌های زراعی 83-1382 و 84-1383 بقایای آلوده نخود از اوایل مهرماه روی سطح خاک چند مزرعه در شهرستان‌های مختلف استان کرمانشاه قرار داده شد. در سال زراعی 83-1382 مرحله جنسی قارچ روی اغلب نمونه‌های قرار گرفته در سطح مزارع تشکیل نگردید و یا در صورت تشکیل به مرحله بلوغ نرسید. در سال زراعی 84-1383 سودوتسیوم‌های بالغ قارچ به فراوانی روی همه نمونه‌ها تشکیل شد. سودوتسیوم‌ها حدود یک ماه تا 45 روز پس از قرار دادن بقایای آلوده نخود در سطح مزرعه (اوایل تا اواسط آبان ماه) روی ساقه و غلاف‌های آلوده شروع به تشکیل نمودند. متعاقباً سودوپارافیزهای قارچ در بین بافت استرومایی سودوتسیوم رشد و توسعه یافت. سودوتسیوم‌ها و آسک‌های بالغ در نیمه اول اسفند ماه در نمونه‌ها دیده شد. رها‌سازی آسکوسپورها از اواخر اسفند شروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه داشت. همه سودوتسیوم‌های مورد بررسی در اواسط خرداد، کاملاً خالی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PHENOLOGY OF Didymella rabiei ON CHICKPEA DEBRIS IN KERMANSHAH PROVINCE.

نویسندگان [English]

  • H. YOUNESI 1
  • D. SAFAEE 2
  • M. SHEIKHOLESLAMI 2
چکیده [English]

Chickpea blight caused by Didymella rabiei is the most important disease of chickpea in Kermanshah province in west of Iran. The pathogen survives in infected chickpea debris and seeds. The telemorph develops on overwintering chickpea debris and can play a roll on distribution and survival of the pathogen. Pseudothecial development of Didymella rabiei on naturally infected chickpea debris was investigated in some major growing areas of chickpea production in west of Iran. In this regard chickpea debris, stems and pods of naturally infected by D. rabiei were collected at harvest time. They were placed on soil surface of some fields in different regions of the province in September during 2003 to 2005. In 2003 D. rabiei did not develop on chickpea debris but in 2004 mature pseudothecia and pycnidia of D. rabiei formed on chickpea debris in all locations. Differentiation of pseudothecia initials happened in November, 30 to 45 days after placement of debris on the soil surface. Ascospore maturation occurred in early March. Discharge of ascospores occurred in late March and continued by mid-May. Completely empty pseudothecia were observed in mid-June.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea blight
  • Phenology
  • Didymella rabiei
  • Sexual stage
  • Iran