خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل یک همسانه عفونت‌زای جدایه آباده ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV-[Ab]) تعیین شد. ژنوم کامل این ویروس با 2782 نوکلئوتید بیشترین میزان شباهت (95%) را با یک جدایه TYLCV از اسرائیل نشان داد. بدین ترتیب TYLCV-[Ab] یک استرین جدید از TYLCV در ایران محسوب می‌گردد. این ویروس علاوه بر آباده، در مزارع گوجه فرنگی آلوده به بیماری پیچیدگی برگ در شهرستان‌های فیروز آباد، بوشهر و یاسوج به ترتیب از استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد نیز شناسایی شد. به نظر می‌رسد که TYLCV-[Ab] یکی از عوامل اصلی بیماری پیچیدگی برگ گوجه فرنگی در جنوب کشور باشد. هم‌چنین یک دی. ان. ای. زیرژنومی به اندازه تقریباً یک سوم ژنوم کامل ویروس در نمونه‌های کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در آباده ردیابی گردید. یک همسانه دو پار ناقص (دی. ان. ای. 5/1 مر) از این ویروس در یک ناقل دوتایی ساخته شد و با استفاده از اگروباکتریوم به گیاهان گوجه فرنگی واریته Grosse Lisse و توتون واریته Turkish مایه‌زنی شد. علی‌رغم ردیابی دی. ان. ای. ویروس در برگ‌های جدید گوجه فرنگی و توتون‌های مایه‌زنی شده، گیاهان گوجه فرنگی علائم شاخص زردی و پیچیدگی برگ را نشان دادند ولی گیاهان توتون فاقد هر گونه علائم بودند. این آزمایش نشان داد که تنها یک دی. ان. ای. برای ایجاد عفونت و بیماری‌زایی در گیاه کافی است. مطالعات مولکولی و علائم شناسی هر دو مؤید شدید بودن این استرین از TYLCV بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MOLECULAR CHARACTERIZATION AND CONSTRUCTION OF AN INFECTIOUS CLONE OF A NEW STRAIN OF TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS IN SOUTHERN IRAN

نویسندگان [English]

  • A. PAKNIAT 1
  • S.A.A. BEHJATNIA 2
  • S. KHARAZMI 1
  • M. SHAHBAZI 1
  • K. IZADPANAH 1
چکیده [English]

Complete nucleotide sequence of an infectious cloned DNA of Tomato yellow leaf curl virus from Abadeh (TYLCV-[Ab]) was determined and found to be comprised of 2782 nucleotides. This isolate shares 95% sequence identity with an Israeli isolate of TYLCV and is considered as a new strain of TYLCV from Iran. In addition to Abadeh, the same virus was detected in naturally infected tomato field samples in Firouzabad, Boushehr and Yasouj. It seems that the TYLCV-[Ab] is a major component of tomato leaf curl disease in southern Iran. A subgenomic DNA, about one third the size of the viral genome, was also detected in naturally infected tomato plants. A partial dimeric (1.5 mer) TYLCV-[Ab] DNA clone was constructed in a binary vector and used to agroinoculate tomato (Solanum lycopersicum cv. Grosse Lisse) and tobacco (Nicotiana tabacum cv. Turkish) plants. Typical yellowing and leaf curl symptoms were observed on tomato, while tobacco appeared to be a symptomless host of the virus. The viral DNA was detected in newly emerging leaves of infected tomato and tobacco plants, showing that the single DNA component of TYLCV-[Ab] is sufficient for infectivity. Both molecular analysis and symptomatology indicate that this isolate is a severe strain of TYLCV.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geminivirus
  • Tomato leaf curl virus
  • Subgenomic DNA
  • Tobacco
  • Nucleotide sequence