گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در این تحقیق تعداد 33 گونه قارچ متعلق به راسته Pucciniales از استان فارس گزارش می‌شوند. گونه‌های Puccinia absinthii، P. acarnae، P. bardanae، P. cynodontis، P. hieracii، P. kermanensis، P. majoricensis، P. punctata، P. tanaceti، Phragmidium kamtschatkae، Ph. sanguisorbae subsp. mediterraneum، Uromyces anthyllidis،U. inaequialtus var. ecbatanensis  ، U. acantholimonis var. zagrosica، U. junci، U. lineolatus، U. muscari، U. ononidis، U. polygoni-avicularis، U. punctatus، U. thellungi، U. tinctoriicola و Miyagia pseudosphaeria برای میکوبیوتای استان فارس تازگی دارند. همچنین آرایه‌های P. coronata var. himalensis، P. persistens subsp. persistens و P. polypogonis برای مجموعه زنگ‌های ایران جدید بوده و برای اولین بار گزارش می‌شوند. گیاهان میزبان متعددی برای زنگ‌های مطالعه شده معرفی می‌شوند. مترادف قرار دادن گونه P. cousiniae با P. calcitrapae بر خلاف نظریات محققان قبلی تایید نگردید و گونه P. cousiniae به عنوان آرایه‌ای مستقل در نظر گرفته شد. مرحله اسیومی P. stapfiana که قبلا در خارج از ایران شناخته شده بود در ایران نیز برای اولین بار گزارش گردید. همچنین مرحله اسیومی M. euphorbiae-gerardianae که تاکنون گونه‌ای همی‌فرم (hemiform) در نظر گرفته می‌شد برای اولین بار شناسایی و شرح داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ADDITIONS TO THE RUST FUNGI (PUCCINIALES) OF FARS PROVINCE, SOUTHERN IRAN

نویسندگان [English]

  • E. GHASEMI KAZERONI1 1
  • M. ABBASI 2
  • S. REZAEE 1
چکیده [English]

In the framework of study of rust fungi of Fars province, southern Iran, the province visited during 2006-2008 and many infected plant specimens were collected. Fourty five rust taxa were identified. Of these, 33 taxa are reported here. Twenty two taxa viz. Puccinia absinthii, P. acarnae, P. cynodontis, P. hieracii, P. kermanensis, P. majoricensis, P. punctata, P. tanaceti, Phragmidium kamtschatkae, Ph. sanguisorbae subsp. mediterraneum, Uromyces anthyllidis, U. inaequialtus var. ecbatanesis, U. acantholimonis var. zagrosica, U. junci, U. lineolatus, U. muscari, U. ononidis, U. polygoni-avicularis, U. punctatus, U. thellungi, U. tinctoriicola and Miyagia pseudosphaeria are new to the Fars mycobiota. Three taxa viz. P. coronata var. himalensis, P. persistens subsp. persistens  and P. polypogonis are believed to be new recordes to the Iranian mycobiota. The aecial state of P. stapfiana is newly reported from Iran. The aecial state of Melampsora euphorbiae-gerardianae is newly described based on a collection of this species on Euphorbia microsciadia. Several hosts new to the rust taxa are also indicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycobiota
  • Biodiversity
  • Plant Diseases