تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری جاروک لیموترش که توسط CandidatusPhytoplasma aurantifolia ایجاد می گردد، یکی از مخرب ترین بیماری های لیموترش دراستان های جنوبی ایران است. برای تهیه آنتی بادی علیه عامل جاروک لیموترش، رگبرگ لیموترش آلوده بااستفاده از بافر GMS هموژنیزه شده و آموده به صورت افتراقی سانتریفیوژ گردید. رسوب حاصل پس از تیمار با آنتی بادی تولید شده بر علیه پروتئین های گیاه سالم، مجددا تحت سانتریفیوژ افتراقی قرار گرفت وآموده حاصل بعد از اختلاط با آجوانت ناقص به خرگوش تزریق شد. گاماگلوبولین استخراج شده از آنتی سرم درآزمون سرولوژیکی الایزای غیرمستقیم در رقت 100/1 با رقت 500/1 عصاره گیاه آلوده بهترین واکنش را نشان داد. علاوه بر این در آزمون دیبا رقت 100/1 آنتی بادی استخراج شده با رقتهای100/1 و 500/1 عصاره گیاه آلوده لیموترش واکنش نشان داد، در حالیکه بین عصاره گیاه سالم لیموترش و آنتی بادی استخراج شده واکنشی مشاهده نگردید. آنتی بادی تهیه شده بر علیه عامل جاروک لیموترش می تواند برای ردیابی بیماری در طبیعت مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRODUCTION OF POLYCLONAL ANTISERUM AGAINST THE CAUSAL AGENT OF LIME WITCHES'-BROOM

نویسندگان [English]

 • M. MIRZAI 1
 • J. HEYDARNEJAD 2
 • M. SALEHI 1
 • A. HOSSEINI POUR 1
 • H. MASSUMI 1
 • M. SHAABANIAN 1
چکیده [English]

Lime witches’-broom (LWB) caused by Candidatus Phytoplasma aurantifolia is one of the most destructive diseases of lime in the southern Provinces of Iran. To prepare LWB polyclonal antibody, midribs of the infected plants were homogenized using GMS buffer. After low and high speed centrifugations, the extract was incubated with an antiserum previously prepared against healthy lime extract. Differential centrifugation was repeated and the final extract was emulsified in equal volume of freund’s incomplete adjuvant and injected into New Zealand white rabbits. After purification of gamma globulin, the best reaction was found between the 1/100 dilution of the gamma globulin and the 1/500 dilution of infected plant extract in indirect ELISA. Furthermore, the 1/100 dilution of the gamma globulin was reacted with the 1/100 and 1/500 dilutions of infected plant extract in DIBA test. Whereas no reaction was found between the antiserum and healthy lime extracts. The results indicated that antibody raised against Candidatus Phytoplasma aurantifolia could be used for monitoring LWB disease in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candidatus Phytoplasma aurantifolia
 • Lime witches′-broom
 • Polyclonal antibody
 • DIBA
 • ELISA