تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در طبیعت گیاهان در معرض طیف وسیعی از میکروب‌ها که باعث بروز بیماری‌ها و یا بهبود رشد و کمک به گیاه جهت غلبه بر تنش‌های زنده و غیر زنده می‌شوند قرار می‌گیرند. مهم‌ترین میکروب‌های مفید، گونه‏های تریکودرما و سودوموناس‏های فلورسنت می‌باشند. در این تحقیق اثر سویه‌های Trichoderma harzianum Tr6 و Pseudomonas sp. Ps14 که از فراریشه خیار جداسازی شده و قادر به القاء مقاومت در این گیاه بودند، بر سیستم ایمنی خیار با ارزیابی کمی تغییرات بیان ژن‏های دفاعی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیان ژن‏های دفاعی بتا-1 و 3-گلوکاناز و کیتیناز به طور گذرا بعد از مایه‏زنی ریشه‌ها با این میکروب‌های مفید افزایش می‏یابند. افزایش بیان گذرای ژن‏های PR1 و LOX1 نیز پس از مایه‏زنی با Tr6 و ترکیب آن با Ps14 دیده شد. در حالی‏که مایه‏زنی با Ps14  فقط افزایش بیان LOX1 را در پی داشت. این یافته‌ها دلالت بر این دارد که در ابتدا سیستم دفاعی گیاه در مقابل این میکروب‌های مفید فعال شده و سپس این میکروب‌ها با سرکوب سیستم دفاعی گیاه ارتباط همیاری با گیاه برقرار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in defense genes expression in cucumber root after inoculation with Trichoderma, Pseudomonas and their combination*

نویسندگان [English]

  • H. Alizadeh 1
  • K. Behboudi 2
  • M. Ahmadzadeh 2
  • M. Javan-nikkhah 2
  • P.A.H.M. Bakker 2
چکیده [English]

In nature, plants are exploited by a plethora of microbes species that can cause severe diseases or establish beneficial relationships with them and improve plant growth or help the plant to overcome biotic or abiotic stresses. Trichoderma and fluorescent pseudomonads are the most useful beneficial microbes. In this study, the effects of Trichoderma harzianum Tr6, Pseudomonas sp. Ps14 and their combination, which isolated from cucumber rhizosphere and were able to induce resistance on cucumber, were evaluated on cucumber immune system by evaluation of defense gene expression. The results showed that expression of β-1,3-glucanase and chitinase transiently increased after inoculation with both microbes. The transient increase of expression of PR1 and LOX1 was observed after inoculation with Tr6 and its combination with Ps14, whereas only LOX1 was increased after inoculation with Ps14. These findings indicate that the plant defense system was activated against beneficial microbes but later these microbes actively suppress the immune system of plants to establish a mutualistic interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immune system of plant
  • mutualism
  • suppress of immune system