شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

جدایه‌های عامل بلاست از استان‌های گیلان و مازندران به هشت رقم افتراقی بین‌المللی شاملRaminad str.3، Zenith، NP-125، Usen، Dular، Kanto 51، Sha-tiao-tsao-s و Caloro، پنج لاین ایزوژنیک حاوی ژن‌های اصلی مقاومت و والد آنها مایه‌زنی شدند و حساسیت و مقاومت ارقام مورد بررسی قرار گرفت. نژادهای IA-89، IA-90، IA-25 و IC-25 برای استان گیلان و نژادهای IA-90 و IA-25 برای استان مازندران شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF THE PHYSIOLOGICAL RACES OF BLAST CAUSAL *AGENT IN GUILAN AND MAZANDARAN PROVINCES

نویسندگان [English]

  • S. MOUSANEJAD 1
  • A. MOUMENI 2
  • V. KHOSRAVI 2
  • M. JAVAN-NIKKHAH 2
چکیده [English]

Rice blast isolatesMagnapothe grisea from Guilan and Mazandaran provinces inoculated on eight international differential cultivars including Raminad str.3, Zenith, NP-125, Usen, Dular, Kanto 51, Sha-tiao-tsao-s, Calaro and five isogenic lines carrying major resistance genes to blast with their parents and the resistance or the susceptibility of the cultivars evaluated. Races IA-89, IA-90, IA-25 and IC-25 identified for Guilan province and IA-90 and IA-25 identified for Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • blast
  • Pyricularia grisea
  • Physiological races
  • Differential cultivars