تعیین ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی در استان زنجان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

غنچه درشت یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)  در نقاط مختلف جهان است. در بازدید‌های سال 1392 از مناطق گوجه فرنگی کاری زنجان، علائم بیماری غنچه درشت مشاهده گردید. عامل بیماری به وسیله پیوند از گوجه فرنگی دارای علائم به گوجه فرنگی و بادنجان و به وسیله سس از گوحه فرنگی به پروانش انتقال داده شد. در گیاهان مایه زنی شده با پیوند و سس علائم بیماری‌های فیتوپلاسمایی ظاهر شد. در آزمون‌های پی سی آر  یک مرحله ای با استفاده از جفت آغازگر P1/P7و دومرحله ای با استفاده از جفت آغازگرهای P1/P7 و R16F2n/R16R2 ، در نمونه‌های دی ان ای استخراج شده از گوجه فرنگی دارای علائم در طبیعت و گیاهان مایه زنی شده باپیوند وسس قطعه‌های مورد انتظار، به ترتیب ۱۸۰۰ و 1250 جفت باز از اپرون ار ان ای ریبوزومی تکثیر شد. چند شکلی طولی قطعات برشی مجازی (Virtual-RFLP) ناحیه تکثیر شده با جفت آغازگرR16F2n/R16R2 نشان داد که فیتوپلاسمای همراه با  غنچه درشت  گوجه فرنگی در زنجان متعلق به زیر گروه A در  گروه ار ان ای ریبوزومی اف‍ژولش شبدر  ((16SrVI می باشد.در آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از ترادف کامل ژن ار ان ای ریبوزومی 16S تعلق  فیتوپلاسمای عامل غنچه درشت  گوجه فرنگی در زنجان به16SrVI-A  تایید شد. این اولین گزارش از وجود بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی  و تعیین ویزگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با آن در استان زنجان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and molecular characterization of the phytoplasma associated with tomato big bud disease in Zanjan province, Iran

نویسندگان [English]

  • E. Salehi 1
  • M. Salehi 2
  • M. Masoumi 1
چکیده [English]

Tomato big bud (TBB) is an economically important disease of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in various regions of the world. In 2013 surveys of Zanjan province (Iran) tomato fields, symptoms of TBB disease were observed. The disease agent was successfully transmitted by grafting from a naturally symptomatic tomato in Zanjan to tomato and eggplant and from tomato to periwinkle via dodder (Cuscuta campestris Yank.) transmission. In inoculated plants phytoplasma-type symptoms were produced. Expected length DNA fragments of nearly 1,800 and 1,250 bp were respectively amplified from naturally infected tomato and experimentally inoculated plants in direct polymerase chain reaction (PCR) using phytoplasma primer pair P1/P7 or nested PCR using the same primer pair followed by R16F2n/R16R2 primers. Virtual restriction fragment length polymorphism (RFLP) of nested PCR products (1.2 kbp) showed that Zanjan  TBB (ZTBB) phytoplasma is related to subgroup A in 16SrVI (clover proliferation) phytoplasma group. Phylogenetic analysis of full length 16S rDNA classified ZTBB with 16SrVI-A subgroup. This is the first report of biological and molecular characterization of a phytoplasma associated with TBB disease in Zanjan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplasma
  • Dodder and graft transmission
  • Phylogenetic analysis
  • 16SrVI group