جداسازی و شناسایی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus وA. parasiticus از مزارع بادام‌زمینی آستانه اشرفیه (استان گیلان)با تاکید بر تهیه نقشه خطر آلودگی آفلاتوکسین

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 عضوء هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده

آفلاتوکسین‌ها متابولیت‌های ثانویه سمی می‌باشند که توسط گونه‌های Aspergillus مانند A. flavus و A. parasiticus تولید می‌شوند. این زهرابه‌های قارچی سرطانزا هستند و موجب کاهش تجارت جهانی بسیاری از محصولات کشاورزی می‌گردند. در این تحقیق فراوانی جدایه‌های توکسین‌زا و غیرتوکسین‌زای این دو گونه از خاک و بادام زمینی هفت روستای مهم تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بررسی شد. توانایی توکسین‌زایی جدایه‌ها، با بررسی تغییر رنگ پشت پرگنه‌ها در معرض بخار آمونیوم هیدروکسید روی محیط کشت نارگیل-آگار انجام شد. 48 جدایه از بخش Flavi شناسائی شد که شامل 20 جدایه از گونه A. flavus و 28 جدایه از گونه A. parasiticus می‌باشد که 9 جدایه غیرتوکسین‌زا و 39 جدایه توکسین‌زا بودند. نقشه خطر توکسین‌زایی هر روستا ترسیم شد که نشان داد روستاهای لاکوژده، محسن‌آباد و نقره ده به ترتیب با میانگین توکسین‌زایی 5/2، 25/2 و 1/2 پرخطرترین روستاهای کشت بادام زمینی و روستاهای پرکاپشت، نوبیجار محله و نبی دهکا با میانگین توکسین‌زایی 1 کم‌خطرترین روستاهای آستانه اشرفیه محسوب می‌شوند. همچنین روستای دهسر با میانگین توکسین‌زایی 5/1 در میانه این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرد. دورنمای این پژوهش مبتنی بر تشخیص جدایه‌های غیرتوکسین‌زای بومی آستانه اشرفیه به ‌منظور استفاده در مهار زیستی ازنظر بٌعد رقابتی آن و تهیه اطلس خطر بود تا بتوان خطر تولید آفلاتوکسین در بادام زمینی، این محصول پراهمیت استان گیلان را کاهش داد و راه را برای افزایش تولید و صادرات این محصول هموارتر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Detection of Atoxigenic Isolates of Aspergillus flavus and A. parasiticus from Peanut Fields in Astaneh Ashrafieh (Guilan Province)with emphasize on developing Aflatoxin Contamination Risk Map

نویسندگان [English]

  • roghayyeh ziyarati 1
  • Habiballah Hamzehzarghani 1
  • Mohammad Moradi 2
1 School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Pistachio Research Institute, Horticultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Aflatoxins are toxic secondary metabolites produced by speices of Aspergillus including A. flavus and A. parasiticus. Mycotoxins are potential carcinogens and reduce global trade of agricultural products. Soil and peanuts were sampled across fields located in seven important peanut production villages of Astaneh Ashrafieh to investigate the frequency of toxigenic and atoxigenic strains of A. flavus and A. parasiticus. Toxigenicity of the Flavi section strains was evaluated according to change in color of the back of colonies on coconut agar in contact with ammonium hydroxide vapor. 48 isolates of Flavi section were identified, including 20 isolates of A. flavus and 28 isolates of A. parasiticus with nine atoxigenic and 39 toxigenic isolates. Risk maps were developed based on mean toxigenicity where Lakujdeh, Mohsenabad, and Noghredeh respectively with mean toxigenicity of 2.50, 2.25 and 2.10 had the highest risk scores for peanut cultivation while parkaposht, Nubijarmahale and Nabi dehka with mean toxigenicity of 1.00, had the lowest risk scores. Peanut fields located in Dehsar with a mean toxigenicity of 1.50 were classified with moderate risk scores. The outlook of this study was based on identification of atoxigenic isolates of the fungus with potential future application in biological control of toxigenic strains of Flavi section and emphasize on their competitive ability to colonize peanuts as well as developing risk maps to plan for reducing the risk of aflatoxin production on peanuts, an important product of Guilan province, and to pave the way for increased production and export of this product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Aspergillus flavus
  • Aspergillus parasiticus
  • Peanut
  • Risk map