توصیف (Nematoda: Campydorina) Campydora demonstrans جداشده از خاک‌های اطراف شهر میانه، استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

2 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

جنسCampydoraCobb, 1920 تنها جنس متعلق به خانواده CampydoridaeThorne, 1935 و زیرراسته Campydorina و راسته Enoplia از نظر شکل سر و ساختار مری دارای حالتی منحصر به­فرد در میان اعضا شاخهNematoda است و از این جنس منفرد فقط یک گونه Cobb, 1920Campydora demonstrans تاکنون شناسایی شده است. به استناد مطالعات انجام شده بر پایه توالی ناحیه 18SDNA ریبوزومی، این جنس دارای جد مشترک با جنس­هایAlaimus ، Tripylaو Ironus می­باشد (Mulin et al 2003). بر اساس گزارش اشتورهان (Sturhan 2010) این نماتد، در نمونه خاک­های جمع‌آوری شده از قزوین، مشهد و خرم آباد به ترتیب با پوشش علفی، توت­فرنگی و یونجه و مزارع گندم وجود دارد، ولی تاکنون به­غیر از این گزارش‌، از خصوصیات ریخت­شناختی و ریخت­سنجی این جمعیت­ها اطلاعاتی ارائه نشده است.

عنوان مقاله [English]

Description of Iranian population of the species Campydora demonstrans (Nematoda: Campydorina) collected from the Miyaneh, East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • H. Jabbari 1
  • G. Niknam 2
چکیده [English]

The genus Campydora Cobb, 1920, has a unique status among the phylum Nematoda based on head shape and the structure of esophagus. The genus has shown a common ancestor with the genera Alaimus, Tripyla, and Ironus under the order Enoplida as inferred from 18S ribosomal DNA sequence studies (Mullin et al., 2003). The family Campydoridae Thorne, 1935 contains only one genus and a single species without any additional species or genus. Sturhan (2010), found and reported Campydora demonstrans from Qazvin, Mashhad and Khorramabad regions in Iran from rhizosphere soils of herbaceous, tomatoes, alfalfa and wheat fields. He did not provide information on the morphological and morphometrical characteristics of the populations, so far. A population of this species was collected from the soil around Miyaneh city, East Azarbaijan province and the nematodes extracted using Jenkins (1964) and transferred to anhydrous glycerin by De Grisse (1969) methods. They were mounted on microscopic slides and the morphological and morphometrical characters studied using an Olympus BX 41 optical microscope and digital images prepared by a DP50 camera.

Andrássy I. 2007. Free-living nematodes of Hungary (Nematoda errantia) Vol. III. Pedozoologica Hungarica No.5 (Eds. Csuzdi, C. & Mahunka, S.). Budapest, Hungary. Hungarian Natural History Museum and Systematic Zoology Research Group of the Hungarian Sciences 496 pp.
Jairajpuri M. S. 1983.  Observations on Campydora (Nematoda: Dorylaimida). Nematologia Mediterranea 11: 33-42.
Mullin, G. P. Harris T. S. and Powers O. 2003. Systematic Status of Campydora Cobb, 1920 (Nematoda: Campydorina). Nematology 5(5): 699-711.
Sturhan D. 2010. In the distribution, ecology and biology of The Campydora demonstrans Cobb, 1920 (Enoplida, Campydoridae). Nematologia Mediterranea 38: 79-82.