اولین گزارش از وقوع ویروس تورادو گوجه‌فرنگی از ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شیراز

2 بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 2- استادیار بیماری شناسی‌گیاهی، دانشگاه پیام نور، تهران.

چکیده

آفات و بیماری‌های نوظهور محصولات کشاورزی را در سراسر جهان تحت‌تاثیر قرار داده است. ویروس تورادو گوجه‌فرنگی (Tomato torrado virus, ToTV) برای اولین‌بار از بوته‌های گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با علائم بافت‌مردگی برگ‌ها، ساقه و میوه‌ از جزیره قناری در اسپانیا گزارش شده است (Verbeek et al., 2007).طی بررسی‌هایی که در سال 1400 از مزارع گوجه‌فرنگی اطراف شیراز بعمل آمد، علائم بافت‌مردگی و در برخی موارد سوختگی شدید در برگ‌ها، ساقه‌ها و میوه‌های گوجه‌فرنگی مشاهده شد. لکه‌های روی ساقه کشیده و لکه‌های نکروز روی میوه بعضا با هاله‌ی زرد رنگ و علائمی شبیه به آفتاب‌سوختگی و چروکیدگی روی میوه مطابق آنچه در مورد علائم ویروس تورادو توصیف شده است، (Moodley et al., 2019) مشاهده-شد. پس از استخراج آر ان ای کل از بافت برگ و میوه ‌های دارای علائم (14 نمونه)، تلاش برای ردیابیToTV به‌روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز با رونویسی معکوس (RT-PCR) با استفاده از یک جفت-آغازگر اختصاصی (3A/Vp35seq R و 3A/Vp35seq F) (Wieczoreck et al., 2020) منجربه تکثیر قطعه‌ی 275 جفت‌بازی در 11 نمونه‌ گردید. هم‌ردیف‌سازی چندگانه توالی‌های حاصل از محصول PCR جدایه‌ها‌ی ایرانی ToTV با ترادف ژن Vp35 مربوط‌به 31 جدایه‌ی ToTV موجود در ژنبانک نشان داد، جدایه‌های ایرانی بیشترین شباهت را به‌ترتیب 2/98 (IRSHZ1) و 97.3 درصد (IRSHZ3) را با ToTV استرین TEN-03 و کمترین شباهت 8/96 درصد (IRSHZ1) و 95.4 درصد (IRSHZ3)) را با ToTV استرینGNC-06 که هر دو از اسپانیا گزارش شده بودند را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The First Report of Tomato torrado virus (ToTV) occurrence in Iran

نویسندگان [English]

  • mehrdad salehzadeh 1
  • Alireza Afsharifar 2
  • saeedeh dehghanpour farashah 3
1 PhD Student of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shiraz University
2 Professor, Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant professor of plant pathology, Department of Agriculture, Payame Noor University, Thehran, Iran.
چکیده [English]

Emerging plant diseases accounts for serious treats to agricultural crop yields, and food security. Tomato torrado virus (ToTV) for the first time was reported in canary island (Spain) from greenhouse-grown tomato plants expressing yellowing areas at the base of the leaflets which later turn into necrotic spots or large necrotic area covering leaves, stem and fruit (Verbeek et al., 2007). During a field survey carried out during spring 2021, a total number of 14 tomato plant samples showing severe necrosis symptoms on tomato leaves and fruits, similar to those described for ToTV (Moodley et al., 2019), were collected from an open tomato field in vicinity of Shiraz. , Total RNA was extracted from leaf and fruit tissues of 14 symptomatic samples using Trizol reagent, and for the presence of ToTV was subjected to reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) using a set of specific primer pair (3Avp/35seq R and 3Avp/35seq F) targeting approximately a 275 nucleotide fragment in the coat protein gene (Wieczoreck et al. 2020). Eleven symptomatic tomato samples yielded an amplicon of the expected size ( about 275 bp) in RT-PCR assay, Multiple alignment of the obtained nucleotide sequences showed that the Iranian ToTV isolates have the highest similarity of 98.2% (IRSHZ1) and 97.3% (IRSHZ3) with ToTV strain TEN-03 and the lowest similarity of 96.8% (IRSHZ1) and 95.4% (IRSHZ3) with ToTV strain GNC-06, both of which were reported from Spain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato
  • Tomato torrado virus
  • Shiraz
  • Iran