دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، دی 1388 

مقاله کامل پژوهشی

معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه

صفحه 245-255

علی چناری بوکت؛ غلامرضا نیکنام؛ علی اسکندری


مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌*

صفحه 189-197

مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمد جوان نیکخواه؛ رسول زارع؛ سید محمود اخوت؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما؛ گتانو استئا


مقاله کوتاه پژوهشی

شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران

صفحه 257-262

صدیقه موسی‌نژاد؛ علی مؤمنی؛ وحید خسروی؛ محمد جوان‌نیکخواه


مقاله کامل پژوهشی

بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

صفحه 213-227

مهدی رستمی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ وحید خسروی