اطلاعات جدید دربارۀ Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در این بررسی نمونه‌های متعددی از گیاهان دارای لکه برگی از مناطق مختلف استان گیلان بررسی شدند. پس از شناسایی جنس Cercospora و قارچ‌های شبه سرکوسپورا، گونه‌های آن پس از بررسی‌های ریخت‌شناسی، با بهره‌گیری از نوشته‌ها و منابع معتبر موجود شناسایی و تعیین نام شدند. بر‌اساس نتایج به دست آمده تاکنون سه گونةCercospora texensis ، C. flagellaris،Pseudocercospora daturinaشناسایی شده‌اند که به عنوان گونه‌های جدید برای میکوفلور ایران گزارش می‌شوند. هم‌چنین گونه‌های C. althaeina (از‌Althaea roseaC. apii s.l. (شامل گونه‌های C. avicennae،C. brachiata،C. brunkii، C. daturicola، C. hydrangeae،C. rumicis ،‌‌‌‌kikuchiiC.،C. xanthiicola و C. zinniae) و Passalora circumscissa  (از Prunus avium) شناسایی شدند که پیش از این از ایران گزارش شده‌اند. با وجود این، سرکوسپورا روی جنس‌هایAmaranthus (C. brachiata)،Datura (C. daturicola)، ‌(rumicisC.) Rumex، Xanthium (C. xanthiicola) و Zinnia (C. zinniae) برای اولین‌بار از ایران گزارش می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW REPORTS ON CERCOSPORA AND Cercospora-LIKE FUNGI FROM GUILAN PROVINCE, IRAN *

نویسندگان [English]

  • S. HESAMI 1
  • S. A. KHODAPARAST 2
  • R. ZARE 1
چکیده [English]

Numerous newly collected & herbarium specimens belonging to the genus Cercospora on a variety of host plants were examined using light microscopy. Six species including Cercosporaalthaeina, C. flagellaris, C. texensis, Passalora circumscissa, Pseudocercospora daturina & Cercospora apii s.l. (C. avicennae, C. brachiata, C.brunkii, C. daturicola,C.hydrangeae, C.rumicis, C. kikuchii, C. xanthiicola&C. zinniae) were identified. Among these species, C. flagellaris, C. texensis, Pseudocercospora daturina are recorded for the first time from Iran. Species of Amaranthus, Datura, Rumex, Xanthium & Zinnia, respectively, are reported as new host for C. brachiata, C.rumicis, C. xanthiicola , C. zinniae in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf spot
  • Cercosporoid fungi
  • host
  • Taxonomy
  • Anamorphic fungi