بیماری غنچه درشت گوجه ‌فرنگی در استان لرستان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

بیماری فیتوپلاسمایی غنچه درشت یا تورم‌جوانه( Big bud ) یکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی(Lycopersicum esculentum) در دنیاست و در ایران تاکنون از استان‌های فارس، خراسان رضوی،اردبیل، اصفهان و بوشهر گزارش شده است. در بازدید‌های تابستان سال 1389 از مزارع گوجه‌فرنگی شرق استان لرستان در منطقه درود علائم بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی دیده شد. علائم بارز بیماری عبارت بودند از: کوچک ماندن، باریک شدن، ضخیم شدن و رنگ‌پریدگی برگ‌ها ، ارغوانی شدن رگبرگ‌ها در قسمت زیرین برگ، کاهش فاصله میانگره‌ها، ضخیم شدن ساقه، رشد جوانه‌های جانبی ساقه و تغییرات گل شامل بزرگ شدن کاسبرگ‌ها و تبدیل کاسه گل به جسمی کیسه مانند و گل سبزی، راست ایستادن شاخه‌های انتهایی، عدم تشکیل میوه و کوتولگی گیاه. عامل بیماری به‌وسیله پیوند از یک بوته گوجه‌فرنگی دارای علائم بارز بیماری در مزرعه به سه بوته گوجه فرنگی سالم منتقل گردید و در آنها علائم بیماری غنچه درشت ظاهر شد. با روش ژانگ و همکاران (1998, J. Virol. Methods 71: 45-50) از بافت رگبرگ میانی 5 بوته گوجه‌فرنگی علائم‌دار در طبیعت ، بوته‌های گوجه فرنگی آلوده شده در شرایط گلخانه و یک بوته فاقد علائم دی ان ای کل استخراج گردید. در آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) مستقیم با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 آلودگی نمونه‌های دی ان ای استخراج شده از گوجه‌فرنگی علائم‌دار در طبیعت و بوته‌های گوجه‌فرنگی مایه‌زنی شده با پیوند به فیتوپلاسما به اثبات رسید و قطعات 1800 جفت‌باز‌ی تکثیر شد. تحت همین شرایط در نمونه‌های دی ان ای گوجه‌فرنگی سالم چنین قطعه‌ای تکثیر نشد. بر‌اساس علائم بیماری ، انتقال با پیوند و واکنش مثبت در آزمون PCR  مستقیم، بیماری غنچه درشت گوجه‌فرنگی در استان لرستان  ماهیت فیتوپلاسمایی دارد.

عنوان مقاله [English]

TOMATO BIG BUD DISEASE IN LORESTAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • A. DEHGHANI
  • M. SALEHI
چکیده [English]

 
Phytoplasmal big bud is one of the important diseases of tomato (Lycopersicon esculentum) in the world. The disease has been reported from Iranian provinces of Bushehr, Isfahan, Fars, Khorasane Razavi and Ardabil. During a summer surrvey in 2010, symptoms of big bud disease was observed in tomato fields of Dorood area in Lorestan province. Characteristic symptoms of the disease were small thickened and chlorotic leaves, purple coloration along the veins of the underside of young leaves, proliferation of auxillary buds, abnormal flowers with enlarged and united calyx segments, and virescent petals, sterility and dwarfing The disease agent was successfully transmitted by side veneer grafting from a naturally symptomatic tomato to 3 healthy tomato plants causing big bud symptoms. Total DNA was extracted from midrib tissue of 5 naturally symptomatic, 3 experimentally inoculated and a healthy tomato plant using Zhang et al. (1998, J. Virol. Methods 71: 45-50) procedure. Direct polymerase chain reaction (PCR) with primer pair P1 ⁄ P7 yielded fragments of approximately 1.8 kbp from five of five field collected big bud affected  plants in Dorood and all symptomatic experimentally inoculated plants. No products were amplified with DNA samples from asymptomatic tomato plant. On the basis of disease symptoms, graft transmission and positive reaction with the phytoplasma-specific primed PCR, tomato big bud disease in Dorood has phytoplasmal etiology. This is the first report of tomato big bud disease in Lorestan province.