شانکر ساقه درختان میوه هسته دار ناشی از Staphylococcus warneri

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار ناشی از Pseudomonas syringae pv. syringae پراکنش وسیعی در ایران پیدا کرده است (Abbasi et al 2013). به منظور ارزیابی تنوع جدایه‌ها و گونه‌های احتمالی دیگر در پاره‌ای از مناطق مرکزی کشور بازدیدهایی از باغ‌های میوه برخی از استان‌های مرکزی از جمله اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم و یزد در سال‌های 1393 و 1394 به عمل آمد

عنوان مقاله [English]

A stem canker of stone fruit trees caused by Staphylococcus warneri

نویسندگان [English]

  • M. Dehghan-Niri 1
  • H. Rahimian 2
چکیده [English]

Bacterial canker of stone fruit trees caused by Pseudomonas syringae pv. syringae has become widespread throughout most fruit growing areas of Iran (Abbasi et al 2013). To evaluate the diversity of the strains and possible species inciting the disease in the central areas of the country, surveys were made in 2014 and 2015 in some central provinces including Charmahal-and-Bakhtiary, Isfahan, Qum and Yazd. The twigs and shoots of apricot (Prunus armeniaca), peach (P. persica), plum (P. domestica) and sweet cherry (P. avium) with typical cankers which almost invariably were associated with exudation of gum were collected and brought to the laboratory. The affected shoots were thoroughly washed under tap water. The bark tissues of a segment encompassing a canker were excised and chopped with a sterile razor blade in a few drops of sterile distilled water