نویسنده = سیدمحسن تقوی
برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 131-146

10.22034/ijpp.2018.34207

الهام صالحی ابرقوئی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سیدمحسن تقوی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ علیرضا افشاریفر


اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 403-406

حسین میرزایی نجفقلی؛ سیدمحسن تقوی؛ محمدرضا عالی منش