نویسنده = اکبر کارگر بیده
گونه‏هایی از جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1396، صفحه 303-326

کبری هاشمی؛ اکبر کارگر بیده؛ ابراهیم پورجم


نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 183-198

فاطمه کریمی؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب‌الله چاره‌گانی


معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران *

دوره 47، شماره 2، دی 1390، صفحه 147-163

ابراهیم پورجم؛ فرزاد علی رمجی؛ اکبر کارگر بیده؛ آزاده قره‌خانی؛ علی اسکندری


گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 161-178

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگر بیده


تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 263-274

حبیب اله چاره گانی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب الله حمزه زرقانی