کلیدواژه‌ها = فیتوپلاسما
ارزیابی واکنش تعدادی از هیبریدهای مرکبات نسبت به 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'‌

دوره 54، شماره 3، آذر 1397، صفحه 173-183

10.22034/ijpp.2018.34696

نگار رضازاده؛ اسد اسدی آبکنار؛ احمد روحی‌بخش


ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 51-62

مجید صیام‌پور‌ صیام‌پور‌؛ کرامت اله ایزدپناه