نویسنده = ولی‌اله بابایی زاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 441-442

سید حسین موسوی؛ بهرام شریف‌نبی؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ سید محمد علوی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ امیر مساح


2. بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR

دوره 47، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 190-191

رقیه ابراهیمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ ناهید معرف زاده