اهداف و چشم انداز

نشریه بیماری‌های گیاهی یک نشریه علمی-پژوهشی است که از سال 1342 توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران منتشر می شود. مقاله­های این نشریه قبل از چاپ داوری شده و پس از چاپ به صورت رایگان قابل دستیابی می باشند. نویسندگان می توانند پس از ثبت مقاله پیشنهادی در تارنمای نشریه (http://ijpp.ir)، فرایند داوری آنرا پیگیری نمایند. این نشریه نتایج پژوهش­های انجام شده در تمام زمینه‌های بیماری‌شناسی گیاهی و علوم وابسته را که به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی تهیه شده باشد، توسط متخصصین خبره داوری و چاپ می­کند.  چاپ مقاله در نشریه بیماری‌های گیاهی، برای تمام افراد عضو و یا غیرعضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران به صورت رایگان انجام می شود.