تماس با ما

 

تهران
بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ساختمان موزه بخش رده بندی حشرات کد پستی 1985813111
دفتر انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
تلفکس: 02122174060


CAPTCHA Image