نویسنده = علیرضا دلیلی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-157

حجت‌اله ربانی‌نسب؛ مهدی ارزنلو؛ علیرضا دلیلی؛ محمدعلی آقاجانی‌نسب