کلیدواژه‌ها = Aphelenchoides besseyi
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

سیده نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ محمدمهدی سوهانی؛ آرش زیبایی