ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشگاه صنعتی اصفهان

3 پژوهشگر پسا دکتری/ دانشگاه صنعتی اصفهان

4 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده

سیب (Malus domesticca Borkh)، یکی از ارزشمند‌ترین گیاهان خانواده Rosaceae است که به دلیل ارزش غذایی و اقتصادی بالا، یکی از محصولات کشاورزی با اهمیت محسوب می‌گردد. بیماری سفیدک سطحی سیب که در اثر قارچ Podosphaera leucotricha ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم سیب است که سالانه خسارت کمی و کیفی فراوانی به محصوی سیب وارد می کند. در سال‌های اخیر، استفاده از ارقام مقاوم جهت ایجاد مقاومت به بیماری سفیدک پودری سیب مورد توجه واقع گردیده است؛ به این منظور جهت ردیابی ژن‌های مقاومت Pl1، Pld، Plbj وRGAs به قارچ P. leucotricha روی ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران، از مناطق مختلف استان‌های آذربایجان غربی، گلستان، فارس، چهار محال و بختیاری و اصفهان، نمونه برداری شد. حضور دامنه‌های محافظت شده NBS-LRR، موتیف AAA از خانواده بزرگ موتیف‌های P-loop NTPase در پروتیین NBS-LRR-like و نیز دامنه‌ی محافظت شده NB-ARC در ناحیه N-tetminal، و همچنین ناحیه غنی از اسید آمینه لوسین در ناحیه C-terminal در دامنه LRR که توسط RGAs کد می‌شود، در نمونه‌های مذکور، مورد تایید واقع شد. ژن مقاومت Pl1 در تمامی ژنوتیپ ها به جز یک موردردیابی شد. ژن مقاومتPld تنها در سه نمونه از 47 نمونه جمع آوری شده و ژن مقاومت Plbj در 13 نمونه از تمامی ژنوتیپ های وحشی جمع آوری شده از مناطق سردسیر استان های اصفهان و آذربایجان غربی وجود داشت. توالی این ژن در بانک ژن جهانی ثبت گردید. ردیابی ژن های مقاومت و آنالوگ های آن می تواند در ایجاد ارقام مقاوم سیب به بیماری در آینده کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Apple Powdery Mildew Resistance Genes in Iranian Wild Apple Genotypes

نویسندگان [English]

  • Bahram Sharifnabi 1
  • Mahdi Jamalvand 2
  • Parisa Rahimi Tamandegani 3
  • Fariba Ghaderi 4
1 Isfahan University of Technology
2 MSc. graduated/ Isfahan University of Technology
3 Post Doc. Researcher/ Isfahan University of Technology
4 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Apple (Malus domestica Borkh) is one of the most valuable agricultural products in the Rosaceae family because of its high nutritional and economic value. Powdery mildew of apple which is caused by Podosphaera leucotricha, is one of the primary fungal diseases with an extensively negative impact on the quality and quantity of apple production. In recent years, the use of resistant cultivars for controlling powdery mildew of apple has been considered. For this purpose, the genes Pl1, Pld, Plbj, and RGA (Resistance Gene Analogs) candidate resistance genes were detected in 47 genotypes of wild apples collected from West Azerbaijan, Golestan, Fars, Chaharmahal va Bakhtiari and Isfahan Provinces. The presence of NBS-LRR conserved domains and P-loop NTPase motif in NBS-LRR-like protein, which encode by the RGA in N-terminal, were confirmed in wild apple genotypes of Iran. Pl1 resistance gene was detected in all collected samples in this research except one. Pld gene just was observed in three out of the 47 samples, and the Plbj resistance gene was detected in just 13 samples of all wild genotypes collected from cold areas of Azerbaijan and Isfahan provinces; the sequences of this gene was introduced to the Global database. Detection of resistance genes and RGAs could help in developing resistant apple varieties in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Podosphaera leucotricha
  • Malus
  • Resistance genes
  • RGA