تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی گونه‌های Pythium در شالیزارهای برنج استان فارس

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه شیراز

چکیده

به ­منظور بررسی گونه­های پیتیومی شالیزارهای برنج استان فارس طی سال­های 1392 تا 1394 از خاک، آب آبیاری، ریشه و طوقه­ی گیاهان بیمار نمونه­برداری انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل ازمطالعات ریخت­شناختی، ریخت­سنجی و فیزیولوژیکی جدایه­ها به همراه بررسی­های فیلوژنتیکی فاصله­ی ترانویسی­شده­ی داخلی (آی­تی­اِس) دی­اِن­اِی ریبوزومی با روش پیوست همسایه­ها، 14 گونه­ی Pythium شامل Py. aphanidermatum، Py. catenulatum، Py. coloratum، Py. debaryanum، Py. dissotocum، Py. hydnosporum، Py. inflatum، Py. kashmirense، Py. nunn، Py. oopapillum، Py. plurisporium، Py. porphyrae، Py. pyrilobum و Py. rhizo-oryzae شناسایی شد. تمامی گونه­های یاد شده، به جز گونه­های Py. dissotocum، Py. inflatum و Py. rhizo-oryzae، برای نخستین­بار از فراریشه­ی برنج در دنیا گزارش می­شوند. گونه­های Py. oopapillum، Py. plurisporium، Py. porphyrae، Py. rhizo-oryzae برای ایران جدیدند. فراوان­ترین گونه­های جداشده Py. aphanidermatum، Py. rhizo-oryzae و Py. catenulatum بودند. بیماری­زایی گونه­های Py. debaryanum، Py. oopapillum، Py. plurisporium، Py. porphyrae و Py. rhizo-oryzae روی برنج برای نخستین­بار در دنیا گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxonomy, Phylogeny and Pathogenicity of Pythium Species in Rice Paddy Fields of Fars Province

نویسندگان [English]

  • F. Salmaninezhad 1
  • Reza Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2
1 Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

In order to investigate the Pythium species of the rice paddy fields of Fars Province, Iran during 2013 to 2015, infected roots and crowns together with soil around seedlings and irrigation water were sampled. According to the morphological, morphometrical and physiological studies along with phylogenetic analyses based on internal transcribed spacer (ITS) of ribosomal DNA, fourteen Pythium species including Py. aphanidermatum, Py. catenulatum, Py. coloratum, Py. debaryanum, Py. dissotocum, Py. hydnosporum, Py. inflatum, Py. kashmirense, Py. nunn, Py. oopapillum, Py. plurisporium, Py. porphyrae, Py. pyrilobum, and Py. rhizo-oryzae were identified. All species are reported for the first time in the world from rice rhizosphere except Py. dissotocum, Py. inflatum and Py. rhizo-oryzae. Pythium oopapillum, Py. plurisporium, Py. porphyrae and Py. rhizo-oryzae were new to Iran. Pythium aphanidermatum, Py. rhizo-oryzae and Py. catenulatum were the most abundant species. Pathogenicity of Py. debaryanum, Py. oopapillum, Py. porphyrae, Py. plurisporium and Py. rhizo-oryzae on rice plants were reported in this study for the first time, worldwide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identification
  • Oomycota
  • Pythiaceae
  • root rot