ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل‌های سردشت (استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

چکیده

بیماری زوال یک تهدید بالقوه بقاء حیات درختان بلوط در بسیاری از کشور­های اروپایی، آمریکایی و آسیای مرکزی به شمار می­رود (Luchi et al. 2005). این بیماری منجر به مرگ تدریجی و یا سریع درختان بلوط در عرصه­های جنگلی می­شود. قارچ Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط، به عنوان یکی از عواملدخیل در زوال درختان بلوط در ایران شناخته شده است (Mirabolfathi et al. 2013, Ghasemi-Esfahlan et al. 2016 ). با توجه به اینکه اطلاعاتی در خصوص شیوع بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط در جنگل­های بلوط استان آذربایجان غربی در دسترس نبود، در این راستا، در تابستان و پاییز سال 1395 بازدید­هایی از جنگل­های سردشت به عمل آمد و از قسمت­های تنه و شاخه درختان بلوط (Quercus brantii) دارای علایم زوال نمونه برداری شد. در این تحقیق شش جدایه از گونه  B. mediterranea از درختان بلوط دارای علایم زوال جداسازی گردید. هویت جدایه­های قارچی با استفاده از داده­های توالی ناحیه ITS-rDNA و استفاده از آغازگر­های اختصاصی گونه تایید گردید. آزمون بیماری­زایی با استفاده از دو جدایه B. mediterranea مطابق روش قاسمی اسفهلان و همکاران (Ghasemi-Esfahlan et al. 2016) انجام گردید

عنوان مقاله [English]

Detection of Biscogniauxia mediterranea, one of the causal agents of oak decline in sardasht (West Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • S. Ghasemi-Esfahlan
  • M. Arzanlou
  • M. Tavakoli
چکیده [English]

Decline disease is a potential threat for survival and longevity of oaks species in many European, American and Central Asian countries (Luchi et al. 2005). Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of oak charcoal rot disease, is known as one of the fungal species involved in oak decline in Iran (Mirabolfathi et al. 2013, Ghasemi-Esfahlan et al. 2016)