ردیابی و شناسایی فیتوپلاسمای همراه با بیماری زوال گلابی و پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola) در استان‌های فارس و خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل.

2 استاد پژوهشی بیماری‌شناسی گیاهی

3 پزوهشیار بیماری شناسی گیاهی گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل

4 استادیار پژوهشی حشره‌شناسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

چکیده

در بازدیدهای سال‌های 1386 تا 1391 در باغ‌های گلابی استان‌های خراسان رضوی و فارس علائم زوال گلابی مشاهده گردید. در آزمون‌های PCR دو مرحله‌ای با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 در دور اول و جفت آغازگرهای R16F2n/R16R2 و fO1/rO1 در دور دوم، در درختان دارای علائم زوال در باغ‌های مشهد و چناران در استان خراسان رضوی و سه منطقه از فارس شامل باجگاه، دشت ارژن و استهبان، پسیل(Cacopsylla pyricola)‌های جمع‌آوری‌شده از روی درختان دارای علائم در باغ‌های ناسیونال مشهد و باجگاه شیراز و گیاهان مایه‌زنی‌شده با عامل زوال گلابی به ترتیب قطعاتی به اندازه تقریبی 1200 و 1050 جفت باز از ژن آر. ان. ای. ریبوزومی16S  تکثیر شد. آزمون‌های RFLP واقعی و مجازی نشان داد که فیتوپلاسما‌های ردیابی‌شده در درختان گلابی، حشرات پسیل و گیاهان مایه‌زنی‌شده، با یکدیگر و با 'Candidatus Phytoplasma pyri' ، عامل زوال گلابی یکسان می‌باشند. آنالیز فیلوژنتیکی نیز تعلق فیتوپلاسماهای ردیابی‌شده در درختان گلابی و نمونه‌های پسیل به'Ca. Phytoplasma pyri'  را تأیید کرد. فیتوپلاسمای عامل بیماری زوال گلابی از باغ‌های ناسیونال مشهد و باجگاه به ترتیب به عنوان نماینده‌های عامل زوال گلابی در استان‌های فارس و خراسان رضوی از طریق پیوند به نهال‌های گلابی و "به" و از طریق سس به پروانش انتقال داده شد. این اولین گزارش از وجود فیتوپلاسمای عامل زوال گلابی در پسیل گلابی در ایران و اولین گزارش از بیماری زوال گلابی در استان خراسان رضوی و نقاط جدیدی از استان فارس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and identification of the phytoplasma associated with pear decline disease and the pear psylla, Cacopsylla pyricola in Fars and Khorasan-e-Razavi provinces*

نویسندگان [English]

  • S.M. Sherafat 1
  • M. Salehi 2
  • M. Salari Salari 3
  • N. Rastegari Rastegari 4
چکیده [English]

During 2007-2012 surveys, pear decline (PD) symptoms was observed in different pear orchards in Mashhad andChenaran (Khorasan-e-Razavi province), and 11 areas in Fars province. In nested PCR assays using P1/P7 primer pair in the first round and R16F2n/R16R2 and fO1/rO1 primer pairs in the second round, expected fragments of 1250 and 1050 bp, respectively, were amplified from symptomatic naturally infected pear trees, pear psyllid (Cacopsylla pyricola) insects collected on PD affected trees and experimentally inoculated plants. Real and virtual RFLP analyses showed that phytoplasmas detected in naturally decline affected pear trees, inoculated plants and psyllid insects were identical and belonged to 'Candidatus Phytoplasma pyri'. Phylogenetic analysis also confirmed that the detected phytoplasmas  are closely related to  'Ca. Phytoplasma pyri'. As representatives of PD phytoplasmas detected in Fars and Khorasan-e-Razavi provinces, respectively, pear decline agents from Bajgah and National orchard were transmitted from PD affected trees to pear and quince young trees by grafting and to periwinkle via dodder inoculation. This is the first report of association of 'Ca. Phytoplasma pyri' with PD disease and psylla insects in Khorasan-e-Razavi and some areas in Fars province, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Candidatus Phytoplasma pyri'
  • Molecular analysis
  • Phytoplasma
  • 16SrX-C