اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما با بیماری فیلودی لوبیا چشم بلبلی در شهرستان باوی استان خوزستان

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

چکیده

فیتوپلاسماها گروه مهمی از بیمارگرهای گیاهی محدود به آوندهای آبکش هستند که در سلسله­ی پروکاریوت­ها و رده­ی مالیکیوت­ها طبقه­بندی می­شوند و همه ساله خسارت­های قابل توجهی را به کشت­های زراعی، سبزی، صیفی، زینتی و درختستان­ها وارد می­کنند 

عنوان مقاله [English]

First report on the association of a phytoplasma with cowpea phyllody disease in Bavi county, Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • M. H. Ghodoum Parizipour
  • A. Gh. Shahriari
چکیده [English]

Phytolasmas are important phloem-restricted plant pathogens which are classified into prokaryotes kingdom and mollicutes class and annually cause considerable loss to crops, ornamentals and trees