تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی برخی گونه‌هایBipolaris، Curvularia و Exserohilum همراه با تعدادی از گندمیان در جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور شناسایی، بررسی روابط فیلوژنتیک و بیماری‌زایی قارچ‌های گرامینی‌کلوس در غلات جنوب ایران، طی بهار و تابستان 1396 نمونه‌برداری از برگ، ریشه و طوقه‌ی جو، چمن، ذرت و گندم در استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. بر اساس مطالعات ریخت‌شناختی و فیلوژنتیکی، 141 جدایه‌ی به دست آمده شامل سه گونه‌ی Bipolaris (B. sorokiniana و دو آرایه‌ی احتمالاً جدید Bipolaris sp.1 و Bipolaris sp.2)، چهار گونه‌ی Curvularia (C. australiensis، C. papendorfii، C. spicifera، C. verruculosa) و یک گونه‌ی Exserohilum (E. rostratum) بود. آزمون بیماری‌زایی روی برگ و ریشه‌ی گندمیان شامل رقم پروسوی ارزن، لنجان برنج، ارم جو، 504 ذرت و آذر گندم انجام شد. در هر دو آزمون، جدایه‌های بیماری‌زا و غیربیماری‌زا مشاهده گردید. این نخستین گزارش از توان بیماری‌زایی C. papendorfii در تمام گیاهان مورد بررسی؛ C. verruculosa روی ارزن، برنج، جو و گندم؛ C. spicifera در ارزن، جو و ذرت و C. australiensis در ارزن، برنج و ذرت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxonomy, phylogeny and pathogenicity of some Bipolaris, Curvularia and Exserohilum species associated with selected cereals in southern Iran

نویسندگان [English]

  • Sepideh Fekrikohan 1
  • Reza Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2
1 Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Shiraz University
چکیده [English]

In order to identify, study phylogenetic relationships and evaluate the pathogenicity of graminicolous fungi on cereals in southern Iran during the spring and summer of 2017, some roots, stems and rhizosphere soil were collected from barley, maize, millet, rice, and wheat fields in Bushehr, Fars, Khuzestan and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces, Iran. Based on morphological and phylogenetic studies, 141 recovered isolates were identified as three species of Bipolaris (B. sorokiniana and two probable new taxa Bipolaris sp1 and Bipolaris sp.2), four species of Curvularia (C. australiensis, C. papendorfii, C. spicifera, C. verruculosa) and one species of Exserohilum (E. rostratum). pathogenicity test was conducted on leaves and roots of Eram cultivar of barley, 504 cultivar of maize, Parosou cultivar of millet, Lanjan cultivar of rice, and Azar cultivar of wheat. In both pathogenicity tests pathogenic and nonpathogenic isolates were observed. This is the first report of potential pathogenicity of C. papendorfii in all tested plants; C. verruculosa in barley, millet, rice and wheat; C. spicifera in barley, millet and maize; and C. australiensis in barley, maize and rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cereals
  • pathogenicity
  • PCR
  • Sequencing
  • ITS
refrence