نویسنده = محمد صالحی
اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از زیرگروه D گروه 16SrII با بیماری برگ سفید نیشکر در ایران

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 367-370

10.22034/ijpp.2019.44740

محمد صالحی؛ سید علیرضاسید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ الهام صالحی ابرقوئی


اولین گزارش از بیماری جاروک توتون در ایران

دوره 53، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 227-229

لیلا معارف؛ محمد صالحی


تعیین برخی ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنجرک Hishimonus phycitis، ناقل بیماری جاروک لیموترش با هدف مدیریت بیماری

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 75-96

محمد صالحی؛ عبدالنبی باقری؛ محمدمهدی فقیهی؛ کرامت‌الله ایزدپناه


تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 135-141

مریم فتاحی؛ محمد صالحی؛ عباس شرزهی؛ سیدعلیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


ویژگی‏های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با جاروک GF-677 در ایران

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 229-244

فریبا حق‌شناس؛ محمد صالحی؛ ساسان قاسمی


بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 195-208

محمد صالحی؛ محمد مهدی فقیهی؛ امین خوانچه‌زر؛ عبدالنبی باقری؛ کرامت‌اله ایزدپناه‌


جدایه جدید Spiroplasma citri جدا شده از زنجرک Circulifer haematoceps در استان فارس

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 280-281

امین خوانچه زر؛ کرامت اله ایزد پناه؛ محمد صالحی؛ سید محسن تقوی


تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 180-186

مهناز میرزائی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ محمد صالحی؛ اکبر حسینی پور؛ حسین معصومی؛ مهدی شعبانیان