نویسنده = بیژن آقاپور
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica

دوره 54، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-59

مهرداد عباسی؛ بیژن آقاپور؛ پریسا شریفی نظام‌آباد


2. بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

دوره 51، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه