نویسنده = سیدعلیرضا اسمعیل‌زاده حسینی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران

دوره 52، شماره 1، بهار 1395، صفحه 135-141

مریم فتاحی؛ محمد صالحی؛ عباس شرزهی؛ سیدعلیرضا اسمعیل‌زاده حسینی