نویسنده = لیلا معارف
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش از بیماری جاروک توتون در ایران

دوره 53، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 227-229

لیلا معارف؛ محمد صالحی