نویسنده = پژمان خدایگان
وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 277-280

سید ابوالفضل سید قاسمی؛ اکبر حسینی‌پور؛ پژمان خدایگان؛ حسین معصومی


بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 235-247

پژمان خدایگان؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر