نویسنده = مجید اولیا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 371-383

زینب محبوبی؛ مجید اولیا؛ بهرام شریف‌نبی


3. بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان

دوره 47، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 83-92

سمیه نامجو؛ علی اکبر فدائی‌تهرانی؛ مجید اولیا