نویسنده = محمدعلی آقاجانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران

دوره 55، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 305-322

زهرا نصیرپور؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ عبدالحسین طاهری


2. برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

دوره 55، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 353-372

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی


3. بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

دوره 51، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه


4. رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-60

مهدی قاسمی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا سعیدی نژاد


5. بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران

دوره 48، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 237-247

رضا پورمهدی علمدارلو‌؛ محمدعلی آقاجانی؛ صفرعلی مهدیان؛ حسین براری