کلیدواژه‌ها = نانوویروس
تعداد مقالات: 2
2. میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 291-303

جهانگیر حیدرنژاد؛ پریسا حسن شیخی؛ صدیقه باقری؛ جواد صادقی مجد؛ ، افسانه آویش کوهشاهی؛ نجمه پورامینی؛ حسین معصومی