کلیدواژه‌ها = چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-335

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا