کلیدواژه‌ها = نخود
تعداد مقالات: 4
1. بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز

دوره 57، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 153-164

10.22034/ijpp.2021.541950.370

حمیدرضا پورعلی بابا؛ امیررضا امیرمیجانی


3. تأثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر القای مقاومت در نخود علیه عامل بیماری‌های پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی*

دوره 49، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 181-199

ساهره ولادی؛ محمد جواد سلیمانی پری؛ غلام خداکرمیان؛ طیبه قیاسوند


4. فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 455-462

حسن یونسی؛ داریوش صفایی؛ مهیار شیخ‌الاسلامی