نویسنده = پریسا شریفی نظام‌آباد
تعداد مقالات: 2
1. برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

دوره 55، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 353-372

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی


2. اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica

دوره 54، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-59

مهرداد عباسی؛ بیژن آقاپور؛ پریسا شریفی نظام‌آباد